Đăng ký tuyển dụng

User Image
* Chọn vào ngày đang chọn để xóa ngày
cm
kg
Mối quan hệ Họ tên Ngày sinh Nghề nghiệp Thao tác
Trình độ đào tạo Hình thức đào tạo Ngành Nơi đào tạo Quốc gia Từ tháng, năm Đến tháng, năm Thao tác
Từ tháng, năm Đến tháng, năm Nơi công tác Chức vụ Ghi chú Thao tác

Ứng viên vui lòng scan và gộp tất cả hồ sơ dự tuyển thành 1 file duy nhất với định dạng .pdf
Thành phần hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Sơ yếu lý lịch;
- Lý lịch khoa học (đối với vị trí giảng viên, nghiên cứu viên);
- Bản tóm tắt quá trình công tác (đối với các vị trí còn lại);
- Văn bằng, bảng điểm các trình độ đào tạo;
- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc minh chứng miễn chứng chỉ tiếng Anh;
- Chứng chỉ Tin học;
- Căn cước công dân;
- Giấy khám sức khỏe;
- Giấy tờ, Chứng chỉ liên quan đến kinh nghiệm làm việc, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có).